Forum - حساب سلسلة من العمليات بدون أقواس

حساب سلسلة من العمليات بدون أقواس

 

تذكير حول تقنيات العمليان الاربع

                     

                                

                

 

                                                                     نجز          

9,514 - 1,6                                       

                                                  

 

        

       جواب             ◄                                               

                              

                                                   4,56 x 1,7                                                        (2

                                                                    جواب         ◄          

تمرين

أحسب ما يلي

3,07 + 11,354 + 0,009

الجواب

حساب سلسلة من العمليات بأقواس

قاعدة 1

عند وجود أقواس في تعبير مكون من سلسلة من العمليات  تنجز العمليات الموجودة داخل الاأقواس بدءا بالاقواس الداخلية ثم تنجز العمليات الاخر

  مثال 1

11-(15-8) = 11 - 7         

=  4                      

مثال 2

4,25 x [ 17 -( 5+3) x2 ] = 4,25 x [ 17 -8 x2 ]                     

=4,25 x [ 17 -16 ]                                

  = 4,25 x  1                                  

= 4,25                                         

حساب سلسلة من العمليات بدون أقواس

قاعدة 2

عند عدم وجود أقواس في تعبير مكون من سلسلة من العمليات  تنجز عمليات الضرب و القسمة أولا ثم تنجز العمليات الاخرى

إذا كانت السلسلة تحتوي على عمليات الجمع و الطرح فقط ننجز العمليات من اليسار الى اليمين

إذا كانت السلسلة تحتوي على عملياتالضرب والقسمة فقط ننجز العمليات من اليسار الى اليمين

مثال 3

4 + 2×3 = 4 + (2×3) = 4 + 6 = 10  

توزيعية الجمع على الضرب

( m + n ) · k = m ·  k + n · k

تمارين