Forum - إختزال عدد كسري

إختزال عدد كسري

 

الكتابة الكسرية لخارج عددين عشريين               

                                                      

       

تمرين

 حول الكتابة العشرية إلى عدد كسري ثم إلى تسبة مئوية          

0,42             ,          0,5                    

0,3333333;;;                          ,                   1,8                    

                                                       2,75              ,                 0,325

             

إختزال عدد كسري

أمثلة 

1

2

\tfrac{63}{462} = \tfrac{63 \div 21}{462 \div 21}= \tfrac{3}{22}

إختزل العدد       

                    

2/8                              (1

            للجواب أنقر                                         جواب

إ                               

15/18                              (2

للجواب أنقر                                       جواب

 

8/14            .                    16/24              (3                                                               

 

للجواب أنقر                                     جواب

          

تمرين1

إختزل ما يلي

18/24    .       16/40     .      75/150     

9/21    .      .    15/60      .      14/49    

تصحيح

 

تمارين