Forum - المعادلات

المعادلات

المعادلات

    ماهي المعادلة  ؟       

  للجواب أنقر      أنشطة        


المعادلة  في مجهول واحد  تتكون من متغير واحد وبعض الثوابت العددية.

2x+4=12\,

الطريقة الأساسية لحل هذه المعادلة هي تطبيق العمليات الأساسية من جمع وطرح وضرب

وقسمة على طرفي المعادلة لنحصل على المتغير في جانب والثوابت في الجانب الآخر. فثلا

2x+4-4=12-4\,

لتتبسط إلى

2x=8\,

والآن نقسم الطرفين على 2

{2x \over 2}={8 \over 2 \,}

ويتم تبسيطها إلى

x=4\,

 

أمثلة

مثال 1                        

     2x + 7 = x + 18                                             

                            2x + 7- x = x + 18 -x                                         

  x + 7 -7 =  18 -7                                              

  x  = 11                                                    

      حل هذه المعادلة هو  11                                                                                    

 مثال 2                      

                  
                                       6y - 2 + 2y = -2 + 4y + 8                                          

8y - 2  = 6 + 4y                                                   

8y - 4y  = 6 + 2                                                     

4y   =    8                                                         

y  =  8/4                                                       

                       y = 2                                                           

حل هذه المعادلة هو  2                                                                                       

مثال 3                    

               حل المعادلة التالية                     

2(3x - 1)  =  5( 2x + 3 )  -  1                                 

أنقر الحل في                              الفيديو                                     

               تمارين                         

                      حل المعادلات التالية        

المعادلة الأولى                        

   2x - 4 = 10                        

المعادلة الثانية                        

5x - 6 = 3x - 8               

المعادلة الثالثة                       

2(3x - 7) + 4 (3 x + 2) = 6 (5 x + 9 ) + 3              

المعادلة الرابعة                       

    4x+9+3x=12-x-5                              

جواب                                                                        

              

 تمارين