Forum - الحساب الحرفي

الحساب الحرفي


الحساب الحرفي


   تعريف

هو حساب يتم على تعابير تتكون من حرووف  وأعداد معلومة

                                

مثال

14x + 34 +2x

            

يمكن تبسيط تعبيلر وذلك بكتلبته بأقل ما يمكن من العمليات

 

أمثالة

14x + 34 +2x   =    16x  + 34

2x + 7x + 4y   =   9x + 4y

                                                           

 

النشر والتعميل

                 تدكير                   

كيف ننشر

z ( a + b ) = za + zb                   

( a + b ) ( c + d ) = ac + ad + bc + bd                   

        أمتلة  

5u (3 + u)  =  15u + 5u2                 

(4x + 5)(7x + 3)  = 28x2 + 47x + 15                

كيف نعمل    

xa + xb = x(a+b)               

xa - xb = x(a-b)               

      أمتلة

6t - 2t = (6 - 2)t = 4t              

3x3 + 27x2 + 9x   =   3x(x2+ 9x + 3)        

     

لمتطابقات الهامة

                   تدكير                     ◄

 

تمارين

بسط مايلي                                           

 

                    

أنشر ما يلي                                      

 (1 + x)(3 + 2x) =                

3 + 2 * 5x(y + 1) =                

(5a/3  - 1/2)(a/2  + 3/5 )=                 

   عمل ما يلي                                       

5x2 + 15x3   =                      

x2 − 1   =                     

4x^2+20x+3yx+15y \,     =                     

       

الجواب               ◄            

 

تمارين