Forum - القوى

القوى

 

القوى

 

عدد صحيح موجب أكبر من 1   n

عدد   صحيح  نسبي   a

an = axaxaxaxaxa..............(a  مرة  n  )

 a0 =  1                                                    

        a1 =  a                                                                       

 

مثال

3 5  = 3 · 3 · 3 · 3 · 3 = 243

تمارين

 

32 015  
23 (-1)18  
(32)3 (-1)13  
(-5)2 (-18)3 90
  (1)13  


جواب

خاصيات


جداء قوتين لهما نفس الاس

عددان جدريان غير منعدمان a  و b

عدد صحيح نسبي   n

anx bn = ( axb) n

 

جداء قوتين لهما نفس الاساس

عدد جدري غير منعدم a 

عددان صحيحان نسبيان m و  n

amx an =  am+n

 

إشارة قوة

تكون قوة  سالبة إذا كان  أساسها سالبا و أسها فرديا

تكون قوة  موجبةإذا كان  أساسها سالبا و أسها زوحيا

تكون قوة  موجبةإذا كان  أساسها موجبا

 

قوة قوة

 

عدد جدري غير منعدم x 

عددان صحيحان نسبيان m و  n

  • \ (x^m)^n=x^{mn}

 

                     

بسط مايلي                                                                                                                                               

(2a4)x(5a7)

                     

بسط مايلي

 

(2a5)3

       

 تمارين