Forum - المعادلات

المعادلات

المعادلات

تذكير           

تعريف معادلة من الدرجة الاولى بمجهول واحد

                   كل متساوية من النوع             

ax + b = o

تسمى معادلة من الدرجة الاولى بمجهول واحد حيث                

عددان جدريان معلومان bوa 

الحل العام للمعادلة        0 = b+ ax

   

  إذا كان 0 = a و 0= b  فإن جميع الاعداد الجدرية تكون حلولا  للمعادلة  0 = a x + b

إذا كان  0 = a   و   0 ≠ b    فإن المعادلة    0   =   a x  +  b          ليس لها حلا                         

   إذا كان  0 ≠ a  و 0 ≠ b  فإن المعادلة   0 = a x  +  b   لها حلا وحيدا هو   b/a  -              

 

 

مثال   

 

تمارين 

                              $\displaystyle {\textstyle\frac{3}{4}}$x + $\displaystyle {\textstyle\frac{5}{6}}$ = 5x - المعادلة الأولى                               $\displaystyle {\textstyle\frac{125}{3}}$ 

tex2html_wrap_inline577  لمعادلة الثانية                    

لمعادلة الثالثة                            équation             

   أجوبة                      

 

تمارين